fbpx


תמ"א 38 והתחדשות עירונית

 In פינוי בינוי בתמ״א 38

התחדשות עירונית משמעה החייאת המרקם העירוני הבנוי. היא נעשית באמצעות הכנסת שימושי קרקע חדשים, ניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ושמירה על שטחים פתוחים. אזור שעבר התחדשות עירונית משתקם וחוזר להיות חלק מרקמה עירונית פעילה.

 

מדיניות התכנון בישראל שמה לעצמה את ההתחדשות העירונית כיעד מרכזי נוכח המשך המגמה של הצטופפות מרבית אוכלוסיית ישראל בערים ובשל הרצון לשמור על השטחים הפתוחים שנותרו במדינה.

 

מטרתה של תמ"א 38 היא קודם כל חיזוק מבנים אך בנוסף נבנות דירות חדשות על גבי בניינים הממוקמים במרכזי ערים ואלו מצטרפות למלאי הקיים בחסר, תוך חידוש תשתיות סביבתיות.

 

כיצד מסייעת תמ"א 38 להתחדשות עירונית? 

 

חיזוק מבנה לפי תמ"א 38 מאפשר באותה עת גם לשדרג את המבנה כולו בעזרת חידוש ושיפוץ חזיתות מוזנחות והוספת אלמנטים משפרי איכות חיים כגון מעלית, ממ"ד, מרפסות, לובי וחניות, כמו גם את סביבת הבניין הקרובה מבחינת תשתיות ופיתוח.

לפיכך, נקבעו בתמ"א 38 הנחיות לעיצוב המבנה המחוזק תוך כדי התאמתו לרקמה העירונית הסובבת.

 

הגדלת דירות קיימות, הוספת יחידות דיור ושדרוג ועיצוב מבנים על פי תמ"א 38 מסייעים על כן בהתחדשות עירונית.

 

כאשר ניגשים לנתח בניין ואת היתכנותו לפרויקט תמ"א 38 חשוב לבדוק אותו גם בהקשר אורבני רחב של התחדשות עירונית וגם בראיית המיקרו של בעלי הדירות והסביבה הפיזית המיידית. ניתוח כולל שכזה מאפשר ליזם להציע לבעלי הדירות פתרונות אמיתיים, יצירתיים ושקופים המקיימים את שיווי המשקל העדין בין רצון בעלי הדירות לבין היתכנותו.

פוסטים אחרונים